Lunes, Agosto 1, 2011

Paradiso With My Classmates


I Love the Glasses


Blouse: Thrifty
Jeans: JAG
Glasses: Borrowed from my sister, forgot the brand Name "lol"

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento

igorotainfashion. Pinapagana ng Blogger.